nedeľa 21. mája 2017

Pieseň o múdrosti

1      Jestvuje nálezisko striebra a miesto, kde sa prečisťuje zlato. 
2     Železo sa ťaží zo zeme a meď sa taví z rudy.
3     Človek prekonáva tmu a v najvzdialenejších miestach vyhľadáva kamene ukryté v temnote. 
4     Šachtu hĺbia ďaleko od obývaných miest, zabudnutí bez pôdy pod nohami visia a hojdajú sa ďaleko od ľudí. 
5     Zem, z ktorej inak pochádza chlieb, je v hĺbke spustošená akoby ohňom. 
6     Jej skaly sú ložiskom zafírov a sú tam zrnká zlata.
7     Chodník ta ani dravec nepozná a oko jastraba ta nedovidí. 
8     Pyšné šelmy po ňom nešliapali ani lev sa po ňom neprechádzal. 
9     Človek siahol rukou po tvrdom kameni a od základov vyvracia vrchy, 
10   do skál vytesal chodby a tak jeho oko uvidelo všetko, čo je drahocenné. 
11    Zamedzil presakovanie riek a to, čo je skryté, vyniesol na svetlo. 
12   No múdrosť — kde ju možno nájsť? Sídlo rozumnosti — kde sa nachádza? 
13   Človek nepozná jej cenu a v krajine živých sa nenachádza. 
14   Prahlbina hovorí: Vo mne sa nenachádza. More hovorí: U mňa jej niet. 
15   Nedá sa zaplatiť rýdzim zlatom a striebro nevyváži jej cenu. 
16   Nedá sa vymeniť ani za zlato z Ofíru, ani za drahocenný ónyx alebo zafír. 
17   Nedá sa porovnať so zlatom ani s drahým sklom, ani vymeniť za predmety zo zlata. 
18   Koraly a krištáľ sa ani nespomenú, cena múdrosti je nad perly. 
19   Nedá sa porovnať s kúšskym topásom ani čistým zlatom vyvážiť. 
20  No a táto múdrosť — odkiaľ prichádza? A sídlo rozumnosti — kde sa nachádza? 
21   Pred očami všetkých živých je zahalená, skrytá aj pred vtáctvom nebies. 
22   Abaddon a smrť povedali: Len správa o nej sa nám dostala do uší. 
23   Boh však rozumie jej ceste a on vie, kde ju možno nájsť. 
24   Veď on až do končín zeme dovidí, pozoruje všetko pod nebom. 
25   Keď určil vetru jeho váhu a mierkou vody odmeral, 
26   keď dažďu stanovil poriadok a blesku s hromom určil cestu, 
27   už vtedy ju videl a o nej rozprával, pevne ju ustanovil a preskúmal. 
28   Človeku potom povedal: Pozri, bázeň pred Pánom, to je múdrosť, a strániť sa zlého — to je rozumnosť.
Jób, 28. kapitola

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára