pondelok 22. mája 2017

Pútnická pieseň

1.    Svoje očí dvíham k vrchom; príde mi odtiaľ pomoc?
2.    Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem.
3.    Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj strážca.
4.    Nedrieme veru ani nespí ten, čo stráži Izrael.
5.    Hospodin je tvoj strážca. Hospodin je ti záštitou po pravici.
6.    Slnko ti cez deň neublíži ani mesiac v noci.
7.    Hospodin ťa ochráni pred každým zlom, on ti ochráni život.
8.    Hospodin bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.

Žalm 121

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára